Vòng Quay Bóng Đá

Số người đang chơi: 644 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Pau*****nna - đã trúng Hộp Quà Free Fire 90 Kim Cương    -      Nan*****ud - đã trúng Hộp Quà Free Fire 90 Kim Cương    -      Alb*****ht - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 5999 Kim Cương    -      An*****age - đã trúng Bạn Lật Được 2.999 KC    -      El*****ee - đã trúng Bạn Lật Được 2.999 KC    -      Hen*****don - đã trúng Trúng 3999 Kim Cương    -      Da*****by - đã trúng Bạn Lật Được 2.999 KC    -      La*****mas - đã trúng Bạn Lật Được 2.999 KC    -      Eug*****ck - đã trúng Trúng 250 Kim Cương    -      Ch*****mp - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 5999 Kim Cương    -      Ch*****al - đã trúng Trúng 3999 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
6ub***5h Bạn Nhận Được 19 KC 2023-12-01 16:05
174***om Bạn Nhận Được 19 KC 2023-10-27 14:46
Emx***oi Bạn Nhận Được 19 KC 2023-10-13 16:19
Emx***oi Bạn Nhận Được 19 KC 2023-10-13 16:19
Emx***oi Bạn Nhận Được 19 KC 2023-10-13 16:19
Emx***oi Bạn Nhận Được 19 KC 2023-10-13 16:19
Emx***oi Bạn Nhận Được 19 KC 2023-10-13 16:19
Gfr***ht Bạn Nhận Được 19 KC 2023-10-10 17:49

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Nâng Cấp

Đã chơi: 12327

Vòng Quay Kim Cương

Đã chơi: 1493

Vòng Quay Ma Thuật

Đã chơi: 2453

Vòng Quay Đạo Chích

Đã chơi: 45657

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Đã chơi: 5497

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2360

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3137

Xem tất cả » Thu gọn »