Vòng Quay Bóng Đá

Số người đang chơi: 1,952 (6 bạn chung)
Danh sách trúng thưởng:     -      Ca*****nna - đã trúng Bạn Nhận Được 19 KC    -      Je*****ie - đã trúng Chúc mừng bạn đã trúng 5999 Kim Cương    -      Kei*****nia - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Mar*****da - đã trúng Trúng 250 Kim Cương    -      Dan*****ete - đã trúng Bạn Lật Được 2.999 KC    -      Mar*****isa - đã trúng Hộp Quà Free Fire 90 Kim Cương    -      Ke*****tt - đã trúng Trúng 250 Kim Cương    -      De*****te - đã trúng Hộp Quà Free Fire 90 Kim Cương    -      Ga*****we - đã trúng Hộp Quà Free Fire 90 Kim Cương    -      Mi*****ora - đã trúng Bạn Lật Được 9.999 KC    -      Ra*****bi - đã trúng Trúng 250 Kim Cương
Giá 19,000/lượt chơi

Lượt quay gần đây

Tài khoản Giải thưởng Thời gian
nea***dz Bạn Nhận Được 19 KC 2024-06-05 18:29
duc***zz Bạn Nhận Được 19 KC 2024-06-05 18:01
Thu***83 Bạn Nhận Được 19 KC 2024-05-28 19:00
Bin***hd Bạn Nhận Được 19 KC 2024-05-25 23:18
Cuo***ue Bạn Nhận Được 19 KC 2024-05-21 13:25
Cuo***ue Bạn Nhận Được 19 KC 2024-05-21 13:23
Kim***nh Bạn Nhận Được 19 KC 2024-05-21 09:33
Min***12 Bạn Nhận Được 19 KC 2024-05-21 07:27

Các vòng minigame khác

Vòng Quay M4A1 Nâng Cấp

Đã chơi: 12477

Vòng Quay Đạo Chích

Đã chơi: 45773

Lật Hình MP40 Huyền Thoại

Đã chơi: 2484

Máy Chế Tác MP5

Đã chơi: 3167

Vòng Quay Kim Cương

Đã chơi: 2042

Vòng Quay Ma Thuật

Đã chơi: 2594

Vòng Quay M1887 Vũ Trụ Hủy Diệt

Đã chơi: 5579

Xem tất cả » Thu gọn »